Protecció de dades

GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la nostra responsabilitat les dades que Vostè ens faciliti voluntàriament (per exemple, mitjançant el correu electrònic o de formularis posats a la seva disposició en el present espai web) amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot dirigint a tal efecte un escrit (acompanyant el mateix d’una còpia d’un document oficial que l’identifiqui) a GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. (C/ Francesc Eiximenis, núm. 11, 1r 2a, Girona, 17001), o enviant un correu electrònic a info@gonzalezfontsare.com, tot indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge la referència: “Advertiment legal”.

GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-les de forma confidencial i a guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment l’estat de les tecnologies.

GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.