Avís legal

1. Informació General:

GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS S.C.P., societat civil professional de nacionalitat espanyola amb  domicili al Carrer Francesc Eiximenis, número 11, 1r 2a, del municipi de Girona (17001) i amb número de CIF J-55187645, es troba inscrita en el Registre Mercantil de Girona Volum 2952, Foli 188, full GI-55762.

El nostre número de telèfon és el  972 100 511 i el nostre número de fax, el  972 100 496. Per tal de contactar amb nosaltres mitjançant correu electrònic, ens pot escriure a la següent adreça: info@gonzalezfontsare.com.

 

2. Objecte:

Aquesta pàgina web, que és propietat de GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P., ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer les activitats i serveis relacionats amb l’advocacia, que ofereix aquesta societat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet i, especialment, per facilitar als nostres clients un accés fàcil i directe a la informació general relativa a la societat que pugui ser del seu interès.

El present avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i l’ús d’aquesta pàgina web per part dels usuaris, de tal forma que l’accés i l’ús d’aquesta implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest avís legal i l’ús d’aquesta pàgina web per part dels usuaris, de tal forma que l’accés i l’ús d’aquesta implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest Avís Legal.

GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts, de les disposicions d’accés i ús i, en general, dels elements que integren el disseny i configuració de la web.

Per aquest motiu, es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer ús, ja que aquestes poden patir modificacions.

 

3. Accés a la pàgina web:

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la present pàgina web, salvant en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet, el qual contracta pel seu compte.

4. Ús de la Pàgina Web:

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’ “Usuari”, el qual haurà de tenir la capacitat legal i representació necessària a fi de contractar i així mateix, accepta que l’ús es realitzi sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats o serveis que GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer ús de conformitat amb les presents Condicions Generals.

 

5. Continguts:

El lloc web conté material preparat per GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança entre GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. i l’usuari de la web. Per això, l’usuari no ha de contactar sobre la base de la informació continguda en les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb cap dels nostres advocats i sense haver rebut cap autorització per remetre aquesta informació.

 

6. Enllaços de tercers en la pàgina web:
Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir a l’usuari a d’altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionats per tercers, sobre els que GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. no exerceix cap tipus de control. Consegüentment, GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions i l’accés a les mateixes a través del lloc web o aplicació tampoc implica que GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. recomani o aprovi el seu contingut.

 

7. Propietat intel·lectual i industrial:

Queden reservats en favor de GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com dels Butlletins Informatius, que apareixen en la mateixa.

De la mateixa forma, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. o, en el seu cas, de tercers, salvant que s’indiqui el contrari.

L’usuari haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web.

 

8. Responsabilitat:

GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de la navegació en aquesta pàgina web.

 

9. Legislació y Jurisdicció Aplicable:

Les condicions d’accés queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i GONZÁLEZ & FONTSARÉ ADVOCATS, S.C.P. acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Girona.